maandag 15 juni 2009

Bewegen maakt Sterk, slim & gezond

Bewegingsmomenten zetten aan tot de ontwikkeling van vaardigheden die een kind helpen om zich goed staande te houden buiten de veilige muren van thuis.


Regelmatig bewegen in spel, parcours of ondernemend lied verhoogt de concentratie.

Het laat een kind deel uitmaken van een groep, waardoor zijn persoonlijkheid wordt gestimuleerd en het leert zich aan te passen.

Spelenderwijs kunnen belangrijke cognitieve momenten herhaald worden (zie het spel “zout & zoet proeven”), zo leert een kind echt begrijpen wat er onderwezen is.

Ook de fantasie wordt geprikkeld , een kind leert dromen en zich meer één voelen met zichzelf.

En heel belangrijk: bewegen laat een relaxte geest en een gezond lichaam achter bij de kinderen.


Dit zijn niet te onderschatten vaardigheden, vooral niet in een tijd waarin we steeds meer verwachten dat kinderen al vroeg zelfstandig zijn. De samenleving is minder overzichtelijk geworden, door internet, de toegenomen mobiliteit, de hoge snelheid waarmee gewerkt en geleefd wordt en de (multiculturele) diversiteit in de samenleving.

Niet te vergeten de vele impulsen die een kind binnenkrijgt van verschillende soorten opvoeders op een dag. Er wordt dan gedoeld op: ouders die parttime- mama en pappa zijn, vitale grootouders die door ouders worden ingezet, Kinderleidsters van opvang, voorschools-naschools-of buitenschools. Daarnaast zijn er de juffen en meesters die uiteenlopende leeftijden hebben en diverse culturele achtergronden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten